Pelastakaa Lapset ry.

Posted by admin on September 02, 2015
Blogi

Pelastakaa Lapset ry on kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1922. Järjestö tukee vaikeissa oloissa olevia lapsia ja edistää niiden oikeuksia Suomessa ja maailmalla. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja Suomen järjestö toimii osana kansainvälistä ”Save the children” -yhdistystä.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Eväitä Elämälle -ohjelmalla yhdistys tukee niitä lapsia, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Ohjelman tarkoituksena on antaa tukea varsinkin sellaisille lapsille, joiden koulunkäynti tai harrastustoiminta on vaarassa perheen huonon taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten ongelmien takia. Tällä tavalla järjestö pystyy tasavertaistamaan lasten mahdollisuutta osallistua erilaisiin harrastuksiin ja jatkaa omaa kehitystään. Voit lukea lisää yhdistyksen erilaisista ohjelmista heidän nettisivuillaan.

Eväitä Elämälle -ohjelma sisältää kolme erilaista tukiosiota. Ensimmäinen ja toinen ovat oppimateriaali- ja harrastustuki, joiden tarkoituksena on tukea lapsia, joiden opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat vaarassa perheen taloudellisen tilanteen takia. Kolmas tukiohjelma on mentoritoiminta, jonka päämääränä on ylläpitää lapsen motivaatiota opiskella ja samalla parantaa opiskelijan oppimiskokemuksia. Eväitä Elämälle –ohjelma toteuttavat erilaiset paikallisyhdistykset ympäri maata ja tällä tavalla lapsia pystytään auttamaan lyhyemmällä aikavälillä. Kaiken edellisen lisäksi olisi tärkeää, että lapsella olisi sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolella. Voit lukea erilaisista harrastusmahdollisuuksista Suomen Punaisessa Ristissä artikkelissamme Punainen Risti.

Vuonna 2014 991 lapsen koulukäyntiä tai harrastusta pystyttiin tukemaan ohjelman avulla. Samalla lasten tukemiseen käytettiin yhteensä 233 706 euroa ja 56 yhdistystä oli toteutuksessa mukana. Koko tuen 47 % varoista kohdennettiin harrastustoimintaan ja 43 % meni oppimateriaalitukeen. Täytyy myös mainita, että ohjelman avulla tuettujen lasten määrä kasvoi 34 % edellisvuoteen verrattuna.