Blogi

Pelastakaa Lapset ry.

Posted by admin on September 02, 2015
Blogi / Comments Off on Pelastakaa Lapset ry.

Pelastakaa Lapset ry on kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1922. Järjestö tukee vaikeissa oloissa olevia lapsia ja edistää niiden oikeuksia Suomessa ja maailmalla. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja Suomen järjestö toimii osana kansainvälistä ”Save the children” -yhdistystä.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Eväitä Elämälle -ohjelmalla yhdistys tukee niitä lapsia, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Ohjelman tarkoituksena on antaa tukea varsinkin sellaisille lapsille, joiden koulunkäynti tai harrastustoiminta on vaarassa perheen huonon taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten ongelmien takia. Tällä tavalla järjestö pystyy tasavertaistamaan lasten mahdollisuutta osallistua erilaisiin harrastuksiin ja jatkaa omaa kehitystään. Voit lukea lisää yhdistyksen erilaisista ohjelmista heidän nettisivuillaan.

Eväitä Elämälle -ohjelma sisältää kolme erilaista tukiosiota. Ensimmäinen ja toinen ovat oppimateriaali- ja harrastustuki, joiden tarkoituksena on tukea lapsia, joiden opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat vaarassa perheen taloudellisen tilanteen takia. Kolmas tukiohjelma on mentoritoiminta, jonka päämääränä on ylläpitää lapsen motivaatiota opiskella ja samalla parantaa opiskelijan oppimiskokemuksia. Eväitä Elämälle –ohjelma toteuttavat erilaiset paikallisyhdistykset ympäri maata ja tällä tavalla lapsia pystytään auttamaan lyhyemmällä aikavälillä. Kaiken edellisen lisäksi olisi tärkeää, että lapsella olisi sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolella. Voit lukea erilaisista harrastusmahdollisuuksista Suomen Punaisessa Ristissä artikkelissamme Punainen Risti.

Vuonna 2014 991 lapsen koulukäyntiä tai harrastusta pystyttiin tukemaan ohjelman avulla. Samalla lasten tukemiseen käytettiin yhteensä 233 706 euroa ja 56 yhdistystä oli toteutuksessa mukana. Koko tuen 47 % varoista kohdennettiin harrastustoimintaan ja 43 % meni oppimateriaalitukeen. Täytyy myös mainita, että ohjelman avulla tuettujen lasten määrä kasvoi 34 % edellisvuoteen verrattuna.

RAY

Posted by admin on September 02, 2015
Blogi / Comments Off on RAY

 

11526967-triple-seven-slot-machine

RAY on raha-automaattiyhdistys, joka aloitti toimintansa vuonna 1938. Yhdistyksellä on yksinoikeus pelitoiminnan ja kasinon pyörittämiseen Suomessa. RAY:n pelejä voi pelata tuhansissa paikoissa ympäri maata kuten ravintoloissa, kahviloissa, huoltoasemilla, kaupoissa ja kioskeissa. Kaikki yhdistyksen pelit ovat alunperin suomalaisia ja RAY huolehtii itse niiden toimittamisesta ja kunnossapidosta. Tavallinen RAY:n asiakas on nuori aikuinen mies, joka pelaa kaupoissa tai ravintoloissa ja käyttää kerrallaan noin 5 euroa.

Mitä yhdistys tukee?

Rahapelien kautta saatujen keräysten avulla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Kaiken tarkoituksena on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Suomessa. Vuoden aikana RAY:n avustuksen vastaanottaa noin 800 järjestöä, jotka työllistää tuhansia ihmisiä. Sen lisäksi iso osa tuloista siirretään Valtiokonttoriin, joka tukee sodan veteraanien hoidon ja heidän kuntoutuksen. Voidaan sanoa, että RAY:n avustuksista hyötyvät suoraan tai epäsuorasti melkein kaikki suomalaiset. Avustuslaissa säädetään tarkemmin avustusten jaosta ja sen lisäksi RAY on tehnyt omat linjaukset.

RAY:n toiminnan tärkeimpiä periaatteita on vastuullisuus, joka näkyy avustuksissa ja toiminnan tehokkuudessa. Tämän lisäksi yhdistys on myös merkittävä työllistäjä, sillä RAY:ssä työskentelee noin 1 600 oman alansa ammattilaista. Suurin osa heistä tekee työtä pelinhoitajina tai ovat toisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Punainen Risti

Posted by admin on September 02, 2015
Blogi / Comments Off on Punainen Risti

10919920

Punainen Risti on kenties maailman kuuluisin humanitaarista apua tarjoava yhdistys. Suomen Punainen Risti on Suomessa perustettu kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallinen yhdistys. Punaisen Ristin historiaa alkaa siitä kun ranskalainen Henry Dunant vuonna 1862 ehdotti kirjassaan vapaaehtoisten yhdistysten perustamista sodanaikaisen lääkintähuollon parantamiseksi. Ranskalaisen ajatukset löysivät kannatusta Euroopassa ja seuraavana vuonna perustettiin elin, josta myöhemmin muodostui Punaisen Ristin kansainvälinen komitea.

Punainen Risti aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1877, kun maahan perustettiin Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten. Vuoden 1919 ja Suomen itsenäisyyden jälkeen nimi muuttui Suomen Punaiseksi Ristiksi. Yhdistys osallistui jo alkuaikoina myös kansainvälisiin tehtäviin avustamalla maailmanlaajuisissa onnettomuuksissa. Iltasanomien sivuilta voi käydä lukemassa viimeaikaisista avustuksista Nepaliin. (http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1430024253714.html)

Suomen Punaisen Ristin koulutukset ja muu toiminta

Suomen Punainen Risti järjestää erilaisia koulutuksia kuten esimerkiksi ensiapukursseja. Ensiapukurssilla henkilö voi oppia auttaa nopeasti ihmisiä sairauskohtaus- tai onnettomuustilanteessa. Yhdistys myös ylläpitää esimerkiksi Reddie Kids -toiminnan, joka etsii jatkuvasti vapaaehtoisia ohjaajia. Toiminnassa ohjaaja suunnittelee pelejä ja leikkejä 7-12-vuotiaille lapsille. Punainen Risti näkyy katukuvassa kenties eniten lipaskerääjien muodossa. Lipaskerääjäksi pääsee kuka tahansa vapaaehtoinen, eikä aiempaa kokemusta toiminnasta tarvita. Kerääjä voi valita itselleen parhaan ajan ja paikan keräyksen suorittamiseksi. Punainen Ristin järjestää myös esimerkiksi monikulttuurista toiminta kuten ystävätoimintaa, kielikerhoja, leiritoimintaa ja kansainvälisen klubin. Jokainen halukas voi siis valita itselleen parhaaksi katsomansa harrastustoiminnan Suomen Punaisessa Ristissä.