Mikä on yhdistys?

shutterstock_174875987Yhdistys on luonnollisten henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen perustama toiminta, jonka tarkoituksena on ajaa jotain asiaa eteenpäin. Suomen perustuslaki takaa henkilöille oikeuden yhdistyksen perustamiselle maassa. Yhdistyksen perustaminen Suomessa on melko helppoa, sillä yhdistyksen voivat perustaa kolme yli 15-vuotiasta luonnollista henkilöä. Täytyy kuitenkin muistaa se, että puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi pitäisi valita yli 18-vuotiaat henkilöt, joiden kotipaikka sijaitsee Suomessa. Tämän lisäksi puheenjohtajan tausta ja luottohistoria täytyy olla puhdas.Kun henkilö haluaa perustaa yhdistyksen, hänen täytyy ensin miettiä mikä olisi toiminnan tarkoitus. Yhdistykselle pitäisi yrittää asettaa tarkkoja tavoitteita, joita toiminnalla olisi mahdollista saavuttaa. Samalla olisi hyvä miettiä, onko tulevalla yhdistyksellä oikeasti vahvoja puolia, jotka toisivat jotakin uutta tavoitteen saavuttamiseksi. Voi olla nimittäin niin, että vastaavia yhdistyksiä on jo olemassa ja näin uudella yhdistyksellä tulisi olla joitakin vahvoja puolia, joilla se eroaisi muista olemassa olevista yhdistyksistä. Mikäli uusi yhdistys ei pysty tuomaan mitään uutta tai poikkeavaa, voi olla myös järkevää liittyä jo toimintansa aloittaneeseen yhdistykseen. Mukaan tulevien henkilöiden täytyy myös olla valmiita tekemään pitkäjänteistä työtä jopa monien vuosien ajan, sillä yhdistyksen työ ei yleensä tule ikinä valmiiksi.

Yhdistyksen perustaminen

Ensimmäinen askel yhdistyksen perustamiseksi on pitää perustamiskokous mukaantulevien jäsenten kanssa. Kokouksen tarkoituksena on valita henkilöitä ensimmäiseen hallitukseen, joiden kotikunta täytyy olla Suomessa. Samalla laaditaan suomen tai ruotsin kielellä yhdistyksen säännöt, perustamisasiakirja ja perusilmoitus. Esimerkin perustamiskokouksesta voi käydä katsomassa YouTubessaToinen askel on sitten toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukseen. Samalla yhdistys joutuu maksamaan rekisteröintimaksun, joka on sähköisessä asioinnissa 85 € ja postitettuna 130 €. Rekisteröinti kestää noin 1-2 kuukautta, jonka aikana yhdistys voi alkaa valmistelemaan ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Viimeinen askel on vastaanottaa kirjallisen rekisteri-ilmoituksen ja pitää sen jälkeen ensimmäisen virallisen yhdistyksen kokouksen. Kokouksessa yhdistyksen rahastonhoitaja saa valtuudet käyttää yhdistyksen pankkivaroja. Tilaisuuden aikana pidetään pöytäkirja, jonka on myöhemmin esitettävä pankissa. Tämän kokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenet alkavat maksamaan jäsenmaksuja ja virallinen toiminta voi alkaa.